På grund av Covid 19 reserverar vi oss för eventuella förändringar. Aktuella utställningar kommer att följa myndigheternas rekommendationer och antal besökare samtidigt i lokalen kommer att begränsas. Varmt välkomna!

Öppettider: lördagar och söndagar kl 12 – 15. Besök på annan tid bokas på tel: 073-909 7009

Julia Olofsson 1-16 februari

Julia Olofsson, konstnär från Göteborg, ställer ut i Galleri SM Art 1 – 16 februari 2020. Vernissage lördag 1 februari kl 12- 15. Julia berättar:

”Jag undersöker hur miljöer påverkas av mänsklig närvaro eller aktivitet. Miljöer där människor har lämnat kvar ett avtryck på en specifik plats. Liksom små fragment av mänsklig energi, men som avtagit. Detta gör jag utifrån teckningen som uttrycksmedel och teknik.

Dessa platser är utgångspunkten i mitt arbete från naturmiljöer med olika byggnader, både exteriör och interiör.

Mina gestalter, ofta kvinnorna är återkommande i mina verk. De har som uppgift att förankra individens upplevelser i miljön som förändrats av människan.

Det jag kommer ställa ut på Galleri SM Art är mestadels nytt material som teckningar på trä och papper samt omarbetade bruksföremål med motiv som jag skapat från platser själv bevittnat. Platser som har ett värde som jag vill bevara.”

Hey, let´s run away together, with good intentions. Drawing on paper 120×100 cm, 2017.

https://mappelberg.com/

Marcus Appelberg 9-24 maj 2020

Ulricehamns tidning 2020-05-07

Gestures, gester, är måleriska penseldrag eller kroppsliga uttryck. Marcus Appelberg har länge intresserat sig för mode och draperingar, där hans kropp ofta blivit skådespel för modets olika uttryckssätt och där kroppar avbildats invirade i draperingar i målningar. Men främst kännetecknas hans måleri av avsaknaden av gestalter, där tomma rum och scenerier ofta avbildats. Sedan ett par år tillbaka har han arbetat textilt. Linneduk draperas kring kilramar och skapar bildrum. Dessa svepningar behandlar på ett sätt kropp men kan också ses som ett utvidgat måleri där måleriets grundmaterial (kilram och linneduk) används för att utforska måleriets gränser. 

I en serie nya målningar hämtas inspiration från renässansens avbildande av klädnad i bibliska scener. Genom gester och uttryck som döljs under sjok av tyg utforskas gränsen mellan kropp och klädnad, och verken blir en förlängning av de tidigare textila verken som utifrån sitt förhållande till ramen utforskar gränserna för sin kropp. 

Marcus Appelberg är född 1990 i Karlstad men uppvuxen i Jönköping. Han har studerat måleri på Dômen Konstskola och innehar två masterdiplom i fri konst från konsthögskolan i Berlin (2012-17) och Akademin Valand (2017-19). 

Per Östberg 1 – 16 augusti 2020

Ulricehamns Tidning 2020-07-30

John Atherton 10 – 18 oktober

”An abcent Presence”

http://www.john-atherton.com

Oscar Nilsson 7-22 november


http://www.oskarnilsson.com

Patrick Nosse Norström 5 – 12 december

Ulricehamns Tidning 2020-12-03

https://warenstams.com/maurits-ylitalo-o-patrik-norstrom/